CONSELLS

1

L’empresa que esculli ha de ser legal

Per comprovar-ho exigeixi un contracte homologat que certifiqui que l’empresa està inscrita al Ministeri de Transport i al registre d’empreses dedicades a aquesta activitat.

2

Què s’emportarà a la nova llar?

El dia de la mudança tingui escollit allò que s’emportarà a la nova llar i allò que deixarà o donarà a qui ho necessiti. Pensi que la nova llar no tindrà les mateixes dimensions, asseguri’s de que tot allò que s’emporti tingui el seu lloc en la futura llar

3

Demani assessorament a l’empresa de mundances

Un empresa de mudances professional, li pot oferir serveis que potser vostè desconeix, com ara guardamobles, plataforma elevadora i materials…

4

Pressupost

No accepti un pressupost per telèfon, demani’l sempre per escrit i si cal amb contracte. Moltes vegades l’empresa ha d’acudir al lloc de la mudança per veure’n les condicions i poder-ne fer un pressupost exacte. Hi ha molts factors que poden variar-ne el preu: ascensor, dimensions del pis…

5

Planifiqui la mudança amb antelació

Demani diferents pressupostos i esculli l’empresa amb qui realitzarà la mudança amb antelació per poder concretar el dia de la mudança. Pensi que poden passar uns dies abans no li puguin donar hora.